என் மனப்பூக்களின் வாசத்தைச் சேமிக்க இந்த வலைப்பூ!!!

Thursday, October 05, 2006

வாழ்க்கைத் துணை நலம்!

ஆணென்றும் பெண்ணென்றும் பகுக்க வேண்டாம்;
அவரவரின் தேவைகளைப் பிரிக்க வேண்டாம்;

ஆளுமையை எவர்மேலும் செலுத்த வேண்டாம்;
அடிமையென்று எவரையுமே தாழ்த்த வேண்டாம்;

சார்ந்திருத்தல் தவறென்று தவிக்க வேண்டாம்;
சேர்ந்திருக்கும் பொழுதுகளைத் தவிர்க்க வேண்டாம்;

சோர்வென்பதிருவருக்கும் சலிக்க வேண்டாம்;
தோள் கொடுக்கத் துணையிருக்க துவள வேண்டாம்;

தோழமையின் மகத்துவத்தை மறக்க வேண்டாம்;
தோழனும் தோழியும் நீர் தளர வேண்டாம்;

ஆழமான உறவு இது உதற வேண்டாம்;
காலம் போன பிறகு கிடந்து தவிக்க வேண்டாம்.

Powered by Blogger